merchantLogo

El plastic por tardar més de 1000 anys a descompondre's. ACTUA!

A dia d’avui, els oceans acumulen més de150 milions de tones de plàstics i, si la situació continua així, per al 2050 hi haurà més plàstics que peixos al mar. L’ONU assenyala que 8 milions de tones de plàstics arriben als mars i oceans anualment com a resultat d'una inadequada eliminació de residus però també d'una falta de coneixement públic sobre els impactes ambientals.

Col·labora amb la Xarxa per a la Conservació de la Natura per realitzar accions de neteja de residus a diferents espais naturals de Catalunya.

3.301

Donacions

1.586 €

Donats de 1.586 €

100%

Finançat

Recollida de residus en boscos i platges de Catalunya
ESPANYA

Una campanya de

logo

480

Beneficiaris directes

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

2.500

Beneficiaris indirectes

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

campaignImage
Descripció

Tot i que el Mar Mediterrani representa menys de l'1% de l’aigua del planeta, concentra el 7% dels microplàstics de tot el món. Per altra banda, alberga entre un 4% i un 18% de les espècies marines del planeta i té valors ecològics i econòmics de gran rellevància a escala global. En aquest context, evitar que els plàstics arribin al mar és clau. A Catalunya hi ha més de 80 entitats ambientals sense ànim de lucre que treballen per a la protecció i conservació de la NATURA. Entre la seva acció diària hi ha la recollida de deixalles als espais naturals on desenvolupen la seva tasca, als boscos, als rius, a les muntanyes, a les platges, etc. D’aquesta manera, les entitats ambientals organitzen accions de neteja de residus, gràcies a les quals s’allibera la natura d’aquesta problemàtica ambiental creixent. La recollida de residus no és una tasca senzilla i no seria possible sense l’ajuda de les persones voluntàries que col·laboren amb les entitats ambientals. Per dur a terme aquesta tasca s’organitzen campanyes de recollida freqüentment. Dels residus que es recullen, es fa una selecció i s’aprofiten aquells que es pot, i la resta es classifiquen per a reciclar-los posteriorment.

Actualitzacions i enllaços

Xarxa per a la Conservació de la Natura (web)

Objectius de la campanya

Sensibilitzar sobre la problemàtica ambiental dels plàstics i contribuir, a través d’accions de recollides de residus, a la millora de l’estat ecològic dels espais naturals de Catalunya.

Activitats

Es realitzaran diverses accions de recollides de residus a diferents espais naturals de Catalunya. Durant les activitats es sensibilitzarà als participants sobre la problemàtica dels plàstics, com podem reduir-ne el seu ús (allargant la vida dels productes, quan i com podem evitar-ne el seu ús, etc.), es recolliran els residus presents a cada espai natural i, finalment, es farà una petita caracterització per identificar la tipologia i composició dels residus recollits a fi d’avaluar com es podria evitar l’ús d’aquells plàstics i quins són els que trobem més freqüentment, per tal d’obtenir dades i poder fer incidència per la reducció de la seva producció.

Qui es beneficiarà?

Gràcies als donatius rebuts es podran organitzar 12 recollides de residus a diferents hàbitats naturals d’arreu de Catalunya (repartides en les diferents diputacions),  millorant la qualitat ambiental dels espais on s’ha actuat (boscos, platges, rius, etc..). S’estima que en cada recollida hi podran participar entre 20 i 50 persones i es recolliran entre 0,5 i 2 tones de residus per actuació realitzada. 

Durant les recollides es realitzarà una caracterització dels residus basat en un protocol estandarditzat europeu on s’identificaran aquells residus més habituals. També s’obtindran dades que serviran per poder denunciar la problemàtica i conscienciar a la població.

CAT

Terms

|

Privacy Policy

twitterShare
facebookShare
linkedinShare